top of page
Kryddor.jpg

Ayurveda - läran om livet

Ayurveda är en livs- och läkekunskap som uppstod för ca 5.000 år sedan i Indien, som då var en högkultur.

 

Ayurveda har en holistisk syn på människan, dvs att vi är en helhet av kropp, sinne (tankar/känslor) och själ.

Fokus ligger på att behandla och avlägsna orsaken till obalanser och sjukdomar.

 

Man arbetar också förebyggande inom ayurveda och kan upptäcka obalanser på ett väldigt tidigt stadium och därmed förhindra sjukdomsuppkomst.


Doshor

En av grundpelarna i ayurveda är att vi består av tre olika energier, så kallade doshor. Det finns tre doshor: Vata, Pitta och Kapha. 

Vi har alla tre doshorna i oss men i olika mängd. Varje persons unika kombination av dessa energier utgör vår kroppskonstitution och personlighet. Detta tar man full hänsyn till inom ayurvedisk medicin, så alla råd och behandlingar är därför alltid individuellt anpassade.

Denna vår unika kombination av doshorna – vår grundkonstitution eller prakriti som det heter - föds vi med. Vår prakriti ändras inte men doshorna i oss kan komma i obalans på grund av olika orsaker som stress, felaktig livsstil, fel mat, ogynnsam miljö etc. Målet är att alltid komma tillbaka i balans, då obalanser annars kan utvecklas till sjukdom.

 

De olika doshorna har sina specifika egenskaper och styr över separata funktioner i kroppen och sinnet.


Doshornas funktion

Vata: Har hand om all sorts rörelse i kropp och sinne. 

Pitta: Styr metabolism och förbränning i mage såväl som i cellerna och även bearbetning av tankar och intryck. 

Kapha: Står för strukturen och stabiliteten i kroppen och smörjer också lederna. 

Doshornas egenskaper

Vata: Torr, lätt, kall, subtil, rörlig, oregelbunden, snabb.

Pitta: Het, skarp, lite oljig, rörlig, lite fuktig, sur.

Kapha: Tung, kall, fuktig, långsam, oljig, statisk.


Grundkonstitutionerna:

Man kan antingen vara en ren Vata-, Pitta- respektive Kaphaperson eller en kombination av två av dessa. Det finns också individer som är lika mycket av alla tre doshorna men det är ovanligt.

Nedan följer en sammanställning över några av de mest karakteristiska dragen för Vata-, Pitta-, respektive Kaphapersoner.


Vata-personer

Små, korta eller långa och smala
Entusiastiska
Rör sig snabbt
Pratar ofta fort
Kreativa
Lär sig snabbt – glömmer lätt

Pitta-personer

Medelstorlek
Målmedvetna
Drivna
Talar tydligt
Skärpta
Lär sig lätt

Kapha-personer

Lite större
Lugn och stabil utstrålning
Bra minne
Tålmodiga
Rör sig lite långsammare
Talar lite långsammare

 

bottom of page