top of page

Tillgänglig online

Ayurvedisk hälsokonsultation on-line

Ayurvedic health consultation

  • 2 timmar
  • 1 500 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Detta paket avser 2 sessioner, on-line via Zoom. Session 1: Den första sessionen är en omfattande ayurvedisk hälsogenomgång. Under ca 1,5 timme går vi igenom dina nuvarande hälsoproblem och besvär. Vi tittar på din nuvarande livsstil och matvanor, pratar om hur du mår känslomässigt och hur din livssituation ser ut just nu. Jag kommer ställa många frågor och även undersöka din tunga och dina naglar för att upptäcka eventuella obalanser. Under sessionen får du råd angående mat och livsstil. Efter sessionen får du per email en detaljerad hälsoplan, skräddarsydd för att passa just dig i den situation du befinner dig i just nu. Hälsoplanen är späckad med information om vad du bör äta, dagsrutiner som passar dig, träning, yogaövningar, andningsövningar och stresshanteringstekniker. Dessutom får du tips om vilka ayurvediska örter som är bra för dina specifika obalanser och behov. Session 2: Efter 4 veckor ses vi igen för en halvtimmes uppföljning och stämmer av hur behandlingen gått, vad som förändrats och hur du mår nu. Du får också ytterligare råd och vägledning för att fortsätta förbättra din hälsa. Du bokar tid för den första sessionen genom att klicka på ’Boka Nu’-knappen ovan. Tid för uppföljningsmötet kommer vi överens om innan vi avslutar den första sessionen. Välkommen med din bokning! _________________________________________________________________________ Ayurvedic health consultation online - package of 2 sessions. The first session is a thorough Ayurvedic health review. For 1.5 hours we will go through your current health issues together. We will look at your current lifestyle and diet, your emotional status and life situation. I will ask a lot of questions and I will examine your tongue and your nails to spot potential imbalances. You will receive advice on food and lifestyle. After the session you will receive an e-mail from me with a detailed health plan, tailor-made just for you. The health plan contains information about the right food and lifestyle for you, yoga poses, breathing exercises and stress management techniques. In addition, you will get a list of Ayurvedic herbs that are beneficial for your particular imbalances. After 4 weeks we will have a follow-up session. In this session we will evaluate the treatment plan so far, what has changed for you and how you feel now. I will provide more advice and guidance on how you can continue making progress with your health. Welcome!


bottom of page