top of page

Tillgänglig online

Ayurvedisk hälsokonsultation on-line

Ayurvedic health consultation

  • 1 timma 30 minuter
  • 1 150 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Detta är en omfattande ayurvedisk hälsogenomgång. Under ca 1,5 timme går vi igenom dina nuvarande hälsoproblem och besvär. Vi tittar på din nuvarande livsstil och matvanor, pratar om hur du mår känslomässigt och hur din livssituation ser ut just nu. Jag kommer ställa många frågor och även titta på din tunga och dina naglar för att upptäcka eventuella obalanser. Redan under sessionen får du råd angående mat och livsstil. Efter sessionen får du per email en detaljerad hälsoplan, skräddarsydd för att passa just dig i den situation du befinner dig i just nu. Hälsoplanen är späckad med information om vad du bör äta, dagsrutiner som passar dig, träning, yogapositioner, andningsövningar och stresshantering. Dessutom får du tips om vilka ayurvediska örter som är bra för dina specifika obalanser/behov. __________________________________________________________________________________ Ayurvedic health consultation on-line This is a thorough ayurvedic health review. For 1.5 hours we will go through your current health issues together. We will look at your current lifestyle and diet, talk about your emotional status and your current life situation. I will ask a lot of questions and I will examine your tongue and your nails in order to spot potential imbalances. You will receive advice on food and lifestyle. After the session you will receive an e-mail from me with a detailed health plan, tailor made just for you. The health plan is filled with information about the right food and lifestyle for you, yoga poses, breathing exercises and stress management techniques. In addition, you will get a list of ayurvedic herbs that are beneficial for your particular imbalances.


bottom of page