top of page

ÖRTMEDICINER


Inom Ayurveda läker man människan genom mat och livsstilsförändringar främst, men man använder också en hel del örter.


Det finns fantastiskt många olika örter i naturen som är läkande på olika sätt. Det lär ska finnas 400.000 olika sorters växter i världen. Endast en bråkdel av dessa har man forskat om beträffande deras läkekraft, så det kan mycket väl finnas en hel del fler växter med läkekraft som vi inte vet om.


Läkeörter finns i alla länder och i alla geografiska områden i världen.

Då Ayurvedas ursprung är Indien, så är de örter som används inom ayurveda främst ifrån Indien.


Det lär ska finnas någon form av ört mot varje sjukdom, krämpa, och obalans som vi människor kan råka ut för.


Det finns örter som är utrensande, örter som är bakteriedödande, örter som stabiliserar blodsockret, örter som är hormonreglerande, örter som ökar din motståndskraft, örter som befrämjar fertilitet. Många örter förbättrar matsmältningen och det finns olika örter som stärker lungorna, njurarna, levern, hjärtat med flera organ. Det finns örter som förbättrar immunförsvaret samt örter som minskar stress. Detta för att nämna bara några användningsområden!


Fördelar med örtmediciner

Örter som används som medicin hjälper hela kroppen och om de används på rätt sätt och i rätt mängd har örter sällan några eller ytterst få och lindriga biverkningar.


En ört tas som en helhet och inte genom att man utvinner ett enstaka ämne ur den. En ört består av flera olika ämnen och det är totalen av dessa ämnen som gör örtmedicinerna så effektiva och skonsamma mot människokroppen. Man tillgodogör sig då nämligen hela den perfekta kemiska balansen av plantan och örtens energi och alla beståndsdelar arbetar i synergi, det vill säga de olika ämnena i örten samverkar för rätt effekt.


Detta till skillnad mot kemiskt framställda mediciner där man utvunnit eller på kemisk väg konstruerat ett enda ämne och enbart använder sig av det. Dessa preparat blir oftast alltför starka och påfrestande på kroppen och för nästan alltid med sig biverkningar.


Många örter har mer än ett verkningsområde. Till exempel Guduchi är en ört som både är febernedsättande och stärkande för immunförsvaret såväl som bra för hud och matsmältning.


Som nämnts tidigare, är örter alltså generellt sett mildare och mer skonsamma mot kroppen totalt sett än vanliga mediciner. Detta gör att effekten av örtmediciner inte alltid är omedelbar. Det kan ibland ta upp till 3 veckor innan effekten börjar märkas ordentligt.


Även om örtmediciner är fantastiska bör man inte förlita sig enbart på dem för sin läkning. Man behöver alltid komplettera med att se över och anpassa sin livsstil och diet för att komma till rätta med den obalans man har.Några av de vanligaste ayurvediska örterna och ett urval av deras användningsområden:


Brahmi

Stärker minne och koncentration. Minskar stress. Bra för hjärtat.


Guduchi

Bra för immunförsvaret. Leverrenande. Bra mot diabetes. Bra mot gikt. Hjälper matsmältningen.


Ashwagandha

Stärkande. Stresslindrande. Afrodisiak. Bra mot reumatism. Bra mot ångest och oro. Balanserande för sköldkörteln. Energigivande.


Neem

Bra för hudproblem. Bakteriedödande. Blodrenande. Bra vid mensproblem, hemorrojder och candida.


Amalaki

Kolestrolsänkande. Blodsockerutjämnande. Stärker näringsupptaget. Bra vid järnbrist.


OBS! Även om örter, som tidigare nämnts, oftast inte ger några biverkningar, betyder inte det att vem som helst, i vilket tillstånd som helst, bör ta vilka örter som helst. Ayurveda förespråkar att all behandling ska vara skräddarsydd för varje individ. Konsultera därför en ayurvedisk hälsorådgivare för att få hjälp med att passa ut rätt örter för just dig.


För ett harmoniskt och hälsosamt liv!


Namaste,

Clearly Marie

79 visningar0 kommentarer
bottom of page